Még több példamondat: ( csak angol csak magyar mindkettő látszik )
Did you use to like her? Régen szeretted?
If Mary says forget it, then forget it. Ha Mary azt mondja, felejtsd el, akkor felejtsd el!
I liked them both. Mindkettőt szerettem.
There used to be a shop in our street. Volt régen egy bolt az utcánkban.
Look, it is already coming. Nézd, jön is.
This time tomorrow I will be doing nothing particular. Holnap ilyenkor semmi különöset nem fogok csinálni.
Hopkins may be old but he is very smart. Lehet, hogy Hopkins öreg, de nagyon okos.
Vegas has far more single men than women. Vegas-ban sokkal több az egyedülálló férfi, mint a nő.
You know that I don't understand it. Tudod, hogy nem értem!
I know there is some milk in the fridge. Tudom, hogy van egy kis tej a hűtőben.
Nem látszik Nem látszik